Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
14. juni:

Visjona: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni søker kommunedirektør

Søknadsfrist 20.august 2024. Søk her.Vi søker kommunedirektørKåfjord kommune ønsker en ny kommunedir...

Aktuelt

Innmelding til skole for skoleåret 2024-2025 / Dieđiheapmi skuvlii skuvlajahkái 2024 – 2025

Barn født 2018 er skolepliktige fra høsten 2024 / Mánát, geat leat riegádan 2018:s leat skuvlageatnegahtton 2024 čavčča rájes.

Frist for innmelding til skolestart for de nye 1.klassingene i Kåfjord kommune er 1.mars 2024. Innmeldingsskjema finner dere her.

Áigemearri dieđihit ođđa 1. luohkkálaččaid skuvlaálgimii Gáivuona suohkanis lea njukčamánu 1. beaivi 2024. Dieđihanskovi gávnnat dáppe.

gutt som ligger i løv

Prográmma Giellavahkku / Program Samisk språkuke 2023

Mii lea Giellavahkku?
Giellavahku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis. (Gáldu:giellavahkku.org)

Hva er Samisk språkuke?
Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt. (Kilde: giellavahkku.org)

Logo samisk språkuke / Giellavahkku 2023

UiT informerer: Studier i samisk språk, høstsemester 2023 / UiT dieđiha: Sámegiela oahput čakčalohkanbajis 2023

MERK: Kort søknadsfrist! Liste over studier i samisk språk ved UiT som starter høsten 2023, hvis ikke annet er nevnt. Enkeltemner er mulig å søke på i perioden 20.7. - 11.08:

FUOM: Oanehis ohcanáigemearri! Listu mas lea UiT sámegiela oahput mat álget 2023 čavčča jus eará ii leat namuhuvvon. UiT ovttaskasfáttáide (enkeltemner) lea vejolaš ohcat áigodagas 20.7-11.8:

Logo - Universitetet i Tromsø

Kurs i nordsamisk – SAM-1034, 10 stp.

Giellasiida/Samisk språksenter starter opp med kurs i samisk som fremmedspråk, lytting og muntlig kommunikasjon, høsten 2023. Kurset er på ca 100 timer og har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer.

logo
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk