Dersom du er en av de som ennå ikke har mottatt vaksine, så har Helsestasjonen på Helsetunet i Kåfjord åpnet for drop-in vaksinering torsdag 23.09.21 i tidsrommet kl.10.30 – 13.30.
Dette gjelder for alle over 12 år. Er du under 16 år må du imidlertid ha med samtykkeskjema som begge foresatte har signert på.

Angående tredje dose vaksine

I utgangspunktet er det sykehusleger som skal plukke ut hvem som skal tilbys tredje dose med vaksine per nå. De har forsøkt å lage en oversikt. Har du epikrise med diagnose, eller resept med oppgitt medikament, skal du bare møte på drop-in du også for vaksinering.

Dersom du ikke har dokumentasjon, ta kontakt med fastlegen din, hvor dette kan sjekkes i journal og beskjed sendes helsestasjonen.

Gruppe 1, som alle tilbys tredje dose vaksine

  • Organtransplantasjon
  • Benmargstransplantasjon siste 2 år
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2, der sykehusleger vurderer individuelt

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra sykehuslege, da legen individuelt må avgjøre om akkurat du kan få vaksine
  • På annen måte nedsatt immunforsvar, skal dokumenteres av sykehuslege
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Bruker du følgende medisin, vil du bli tilbudt tredje dose vaksine og kan møte på helsestasjonen for drop-in og/eller bestille vaksinetime på senere tidspunkt

Dette gjelder følgende medisin:

Abatacept (Orencia®)
Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
Anakinra (Kineret®)
Azathioprin (Imurel®)
Baricitinib (Olumiant®)
Belimumab (Benlysta®)
Brodalumab (Kyntheum®)
Certolizumab pegol (Cimizia®)
Ciklosporin (Sandimmun®)
Cortison >100 mg daglig >1mnd
Cyclofosfamid (Sendoxan®)1)
Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd
Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
Filgotinib (Jyseleca®)
Fingolimod (Gilenya®)
Golilumab (Simponi®)
Guselkumab (Tremfya®)
Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd
Iksekizumab (Talz®)
Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2
Leflunomid (Arava®)
Merkaptopurin (Puri-Nethol®)
Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)
Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd
Mykofenolat (Cellcept®)
Okrelizumab (Ocrevus®) 2),3)
Omalizumab (Xolair®)
Ozanimod (Zeposia®)
Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd
Risankizumab (Skyrizi®)
Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2),3)
Secukinumab (Cosentyx®)
Sulfasalazin (Salazopyrin®)
Takrolimus (Prograf®)
Tocilizumab (RoActemra®)
Tofacitinib (Xeljanz®)
Upadacitinib (Rinvoq®)
Ustekinumab (Stelara®)
Vedolizumab (Entyvio®)

1)Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.
2)Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på +/- 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.
3)Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune