Behovet for vaksinetelefonen har endret seg og har derfor redusert tilgjengelighet.

Telefonen er nå bemannet hver tirsdag, torsdag og fredag i tidsrom 09.00-14.00.

Telefonen vil også kunne være bemannet enkelte onsdager, men det foreligger ingen fast mønster på dette.

Vaksinetelefon: 904 02 086

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                           
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune