Kåfjord kommune har tre fastlegehjemler tilgjengelig. Den ene av disse deles per i dag mellom Arthur Kjelstrup Olsen og Rose Marie Moss.

Arthur Kjelstrup Olsen fyller 75 år nå i januar, og etter offentlige regler kan han ikke lengre eie en egen fastlegehjemmel. Autorisasjon som lege har han likevel, og kan likevel fortsette å arbeide som lege.

Fra 01.02.23 vil derfor Rose Marie Moss stå alene som fastlege på denne listen. 

Dette betyr at alle dere innbyggere som nå har registrert Kjelstrup Olsen som fastlege, vil få melding fra HELFO om at Rose Marie Moss automatisk er deres nye fastlege. De som ønsker det, kan likevel fortsatt følges av Arthur.

Inntil videre vil Arthur fortsette å jobbe som lege hos oss, på samme vis som nå. Han bare formelt ikke eier denne hjemmelen.

Endringen har altså ingen praktisk konsekvens, så ting fortsetter uendret som før, men vil kun se annerledes ut på papiret.

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord