Kommunestyret vedtok i februar 2022 at det skulle innføres treningsavgift for bruk av styrketreningsrommet i Kåfjordhallen, dette gjeldende fra august 2022.

Treningsavgiften gjelder for brukere over 18, mens de under 18 år kan trene gratis.
Satsene ble satt til: 

Månedspris. kr 300,-. 

Årspris: kr 2 100,- ( 10 måneder, tidligere sommerstengt)

Treningsavgiften brukes bla til innkjøp av utstyr etc.

I tillegg ble det innført at alle over 13 år kunne få trene i styrketreningsrommet, men de fra 13- 16 år må være to i følge.

Kravet for å trene er å fylle ut en egenerklæringsskjema, mens de under 18 år må fylle en erklæring fra foresatte. 

Denne nye ordningen skulle evalueres i løpet av juni 2023.

Vi ber om innspill til den nye ordningen. Dette gjelder både innføring av treningsavgift, aldersgrensen for trening og andre ting i forhold til styrketreningsrommet i Kåfjordhallen

Innspill på disse endringene bes sendes kulturkonsulent Britt M. Pedersen på Mail: 

britt.pedersen@kafjord.kommune.no

Frist for innspill settes til : 15. juli 2023.