Kåfjord kommune går over til nytt økonomisystem fra 01.01.23.

Fakturering for januar vil bli forsinket og vil bli utført i uke 4 -5, slutten av januar.

Beklageligvis vil vi få to forfallsdatoer i februar, der siste forfall vil være 25.

De som har satt inn beløpsgrense ved avtalegirotrekk må kontrollere om denne er satt høyt nok til å dekke to forfall.

Dette gjøres i deres nettbank eller ved å ta kontakt med banken.