5. desember 2021 feiret man Frivillighetens dag med en mottakelse etterfulgt av et festprogram på Rådhuset i Oslo. Dette markerte også åpningen av Frivillighetens år 2022. 

I dag, 18.januar 2022, markerer vi åpningen av Frivillighetens år 2022 i Troms og Finnmark. Rundt om i fylkets kommuner markeres det i dag på ulikt vis, og man har dermed løsnet startskuddet for ett år med feiring av frivilligheten! Gjennom hele 2022 skal frivilligheten feires, synliggjøres og takkes fra nord til sør, på digitale og analoge flater og i form av både fysiske og digitale arrangementer. 

Solveig Kloppen sa i sin åpningstale 5.desember at: Uten frivilligheten så stopper Norge opp. Den frivillige innsatsen i Norge tilsvarer 142 000 årsverk. Videre bidrar frivillig innsats hvert år med en verdiskapning tilsvarende nesten 80 milliarder kroner! I tillegg viser forskning og erfaring at frivillighet -og det å bidra inn i frivillig arbeid, gjør oss til lykkeligere mennesker. Klart vi skal markere frivilligheten og den innsatsen enkeltpersoner, lag, organisasjoner og foreninger gjør, hver dag, året rundt!! Og jeg håper du vil være med på feiringen! 

Frivillighetens år 2022 er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt arrangementet. Året vil være fylt med en rekke signalarrangementer som blant annet Sykkelturen 2022, Strandryddeuka og Friluftslivets uke. 

VÅR DAG-konseptet, som også er en del av Frivillighetens år, er en oppfordring og mulighet til alle organisasjoner og foreninger, da man får velge seg ut en dag i året som er VÅR DAG, hvor man kan feire og markere slik man selv vil. Eksempelarrangementer er Kreftforeningens VÅR DAG 4.februar og Mental Helse sin VÅR DAG 10.mars som markeres med en konferanse med temaet: Hvordan har pandemien endret oss? 

Sykkelturen 2022 er et samarbeid mellom Norges Frivilligsentraler og en rekke andre organisasjoner, hvor man sammen skal sykle fra Nordkapp til Arendalsuka, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Målet med Frivillighetens år er å synliggjøre det som allerede finnes ute i lokalmiljøene. For dere som kanskje ikke har hørt om VÅR DAG, signalarrangementer eller Sykkelturen 2022, så finnes det mer informasjon på www.frivillighetensar.no

Jeg oppfordrer videre alle til å gå inn på samme adresse for å sjekke ut aktivitetskalenderen, og hva som skjer i landet gjennom hele året, samt siden: www.frivillig.no, hvor organisasjoner som trenger frivillige kan legge inn informasjon, slik at du som ønsker å engasjere deg som frivillig kan melde inn din interesse. 

Avslutningsvis ønsker jeg å rette en stor takk til alle dere som bidrar inn i frivilligheten i Kåfjord. Det er mange eksempler på realiserte arrangementer, prosjekter og tiltak i vår kommune, som ene og alene skyldes innsats fra frivillige. Jeg synes innsatsen deres er imponerende!

 

Med ønske om et riktig godt frivillighetens år, 2022.

 

Hilsen

Bernt E I Lyngstad, ordfører