For å redusere utslipp av klimagasser vil det fra og med 01.01.2020 ikke lenger være lov å fyre med mineralolje (fossil olje som parafin, fyringsolje, diesel, m.m.) til oppvarming av bygninger. Dette er fastsatt gjennom Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. For noen type bygninger vil det være mulig å få unntak (bygninger som ikke er tilkoblet strømnettet, driftsbygninger (frem til 01.01.2025), sykehus (frem til 01.01.2025), m.m.).

Les mer i veilederen utgitt av Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Enova gir inntil 50 000kr i støtte ved å bytte ut til varmeløsninger som de støtter. I 2019 halveres beløpet, og i 2020 forsvinner støtten helt. Derfor gjelder det å benytte muligheten nå før årsskiftet. Les mer på Enova sin hjemmeside om fremgangsmåten for å få støtte.

I utgangspunktet skal tankene tømmes og fjernes. Dersom det ikke lar seg gjøre å fjerne tanken kan man søke kommunen om at den i steden rengjøres og fylles med sand, grus eller liknende. Ta kontakt med din kommune (byggesak, teknisk) for mer informasjon om lokale bestemmelser.

Kilde: www.miljodirektoratet.no, www.enova.no

Nord Troms Brannvesen