Kåfjord legekontor har mottatt 15 000 kr i øremerkede midler i gave fra LHL Kåfjord for investering av utstyr til legetjenesten, med spesielt fokus på behandling og forebygging av hjerte-kar sykdom. Med disse midlene vil legetjenesten nå ha mulighet å oppgradere gammelt utstyr av dårlig kvalitet, til nytt kvalitetssikret utstyr, som stetoskop. Legetjenesten vil i tillegg gjøre innkjøp av ny teknologi for utredning av hjertesykdommer som vil kunne redusere behov for reiser til og fra Tromsø for slike undersøkelser.

Dette er en gave vi er svært takknemlig for. En slik gave vil komme alle innbyggerne til gode.

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord