Det er nå tilgjengelig tablettbehandling mot covid-19. Dette er en medisin som tas morgen og kveld i 5 dager. Medisinen heter Paxlovid.

Formålet med medisinen er å forebygge behov for innleggelse i helsetjenesten for behandling av covid-19, og medisinen er derfor kun for risikogrupper.

Da Norge ikke har store mengder av denne medisinen kan man derfor ikke bestille inn å ha dette på lager i hver kommune.

Medisinen fåes kun på resept fra lege til den enkelte pasient som har påvist covid-19.

Medisinen må da hentes ut på apotek utenfor Kåfjord, eller bestilles som andre resepter til lokalbutikk (som da tar noen dager).

Behandlingen skal startes innen 5 dager etter symptomdebut. Ved oppstart senere enn dette, vil medisinen ha liten og ingen effekt og det er ikke lengre grunn for resept.

Det er strenge indikasjoner for hvem som får denne medisinen på resept. Det er primært for de som risikerer alvorlig forløp av covid-19.

 • Alder over 65 år
 • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandlet for dette
 • Alvorlig lyngesykdom
 • Alvorlig hjerte-/ kar sykdom
 • Dårlig regulert diabetes
 • Alvorlig overvekt med KMI over 35
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig funksjonsnedsettelse
 • Langtkommen demens
 • Alvorlig psykisk syke, spesielt alvorlig schizofreni
 • Downs syndrom
 • Alvorlig immunsvekkede må det gjøres individuell vurdering av, også mulig i samråd med spesialist inne på sykehus

Kåfjord kommune har rikelig antall selvtester for covid-19 på lager. Ved behov kan dette hentes kostnadsfritt i resepsjonen ved legekontoret.

Hvordan får du da tak i denne medisinen?

Er du inn under oppgitte risikogrupper?

Mistenker du, eller har du testet positivt for covid-19?

Ønsker du da denne tablettbehandlingen?

Da må du ta kontakt med legekontor/legevakt for undersøkelse.

Hos oss vil vi ta en ny hurtigtest. Legen vil da gjøre vurdering av risiko for alvorlig forløp, sjekke at det ikke foreligger kontraindikasjoner (grunner til at du ikke kan få denne medisinen) og vil da ordne resept til deg.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                           
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune