Kåfjord kommune v/beredskapsledelsen har gjennom pandemien så langt hatt en linje hvor vi hele veien har ønsket å ha god informasjon ut til befolkningen. Det publiseres pressemeldinger dersom det er noe dagsaktuelt som må formidles. Denne siden er ment som generell informasjon.

Kåfjord kommune har til nå (23.06.21) ikke hatt noen med bekreftet smitte av covid-19. Men en gjesteinnbygger ble registrert på Kåfjord, siden det ble positiv utslag på test. Nabokommuner i Nord-Troms har hatt enkelttilfeller, men kontrollerte forhold og ingen videre smitte innad i kommuner.

Landet er nå åpnet, nasjonale myndigheter ønsker at kommuner gjør lokale tiltak dersom smitteutbrudd. Dette er noe som besluttes i beredskapsledelsen i Kåfjord. Vi vil informere befolkningen raskt også ved positive enkelttilfeller, slik at dere formelt orienteres fra oss. Dette da vi ønsker en åpen kommunikasjon ut mot befolkningen.

Beredskapsledelsen i Kåfjord møtes hver tirsdag for å oppdatere hverandre. Kommunens befolkning er flinke å ta kontakt ved usikkerhet eller ønsker å drøfte tiltak rundt pandemien. Befolkning tar kontakt direkte med enkeltpersoner eller formelt via eposter. Har dere spørsmål er det viktig dere får svar, så fortsett å ta kontakt.

Vi har god kapasitet for å teste seg for covid-19 og oppfordrer alle med luftveissymptomer med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller føler seg syke å ta kontakt for å bli testet.

Dersom du skulle teste positivt vil du ha tett dialog med kommuneoverlegens smittesporingsteam for avklaring av din egen helsetilstand, samt starte smittesporingsarbeidet. Du og dine nærkontakter vil da få all relevant informasjon.

Vaksinering startet i januar 2021, og pågår fortløpende ukentlig, se vaksinering.

Nasjonale tiltak pr.18.06.2021

Mistenker du at du er smittet? Ta kontakt pr. telefon:

Tlf. legekontor dagtid 777 19 320
Tlf. legevakt                     116 117
Koronatest Kåfjord           415 76 543

 

Ønsker du informasjon om koronavirus og smitte generelt? Symptomer på koronavirus:

Ring Koronatelefonen: 815 55015 

Symptomer på koronavirus

Symptomer på koronavirus kan være feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer.

I veldig sjeldne tilfeller kan kvalme/oppkast, diare, magesmerter, forvirringer og svimmelhet være symptomer.

Covid-19, forkjølelse, influensa eller allergi?

Både covid-19 og influensa er luftveisinfeksjoner, forårsaket av virus. Symptomene på korona er veldig like symptomene på influensa og det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva. Derfor er hovedregelen nå, får du symptomer på luftveisinfeksjon, bør du teste deg for korona.

Dette gjelder også om du får en vanlig forkjølelse.

Symptomene på allergi, kan i noen tilfeller være ganske like symptomene på koronavirus, slik som tett eller rennende nese, nysing, rennende eller kløende øyne og hos noen astmatisk besvær. Pollenallergi gir derimot ikke vondt i halsen, kroppsverk eller feber slik som koronavirus kan.

Les mer om pollenallergi og symptomer

FHI har laget en tabell med oversikt over typiske symptomer ved luftveisinfeksjon og allergi.

Hva gjør jeg hvis jeg har symptomer?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Alle som har symptomer på korona bør teste seg.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Definisjon av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19, samt definisjon av nærkontakter.

Mistenkt covid-19

Med mistenkt tilfelle av covid-19 menes en person som fyller følgende kliniske kriterier: akutt luftveisinfeksjon og ett eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19.

Sannsynlig covid-19

Nærkontakt til bekreftet tilfelle av covid-19 som fyller kliniske kriterier på covid-19.

Kategorien benyttes kun når det ikke er mulig å gjennomføre testing, eller testsvaret er forsinket og sannsynligheten for smitte er stor.

Et sannsynlig tilfelle bør isoleres tilsvarende et bekreftet tilfelle. Husstandsmedlemmer og tilsvarende bør settes i karantene, men det er ikke nødvendig med smitteoppsporing av andre nærkontakter.

Bekreftet covid-19

Med bekreftet tilfelle menes personer som har fått påvist koronaviruset (SARS-CoV-2) ved PCR-test.

Nærkontakter

Man regnes som «nærkontakt» hvis  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (for asymptomatiske: fra prøvetidspunkt) OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten. 

Personer som ved godkjent metode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, er unntatt karanteneplikt. 

I en smitteoppsporing, når det skal vurderes om noen skal defineres som nærkontakt eller ikke, bør det også tas hensyn til mengde og grad av fysisk nærhet og beskyttelsesutstyr. Smitterisikoen øker jo lenger tid man har vært sammen, jo mindre luftvolum man har delt på, jo mer den smittede har hostet, nyst, ropt eller sunget og jo nærmere symptomdebut kontakten har funnet sted.  

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter".  

Det vil vanligvis si de som:  

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn). 
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.
Bilde
Bilde

Råd til alle i befolkningen - Hold avstand for å begrense smitte:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)             
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på covid-19 bør du testes.

Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av covid-19.

Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, jo større avstand må du holde til andre. 

Litt, mye eller helt avstand?

Figuren nedenfor oppsummerer råd om avstand til ulike grupper (oppdatert 2020-08-13).

 
 

Generelle hygieneråd

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring 

 • I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 
 • I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt:

Hva skjer dersom jeg har vært nær noen som er smittet?

Kommuneoverlegen vil, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, kontakte personer som har vært i nær kontakt med en person som har testet positivt på det nye koronaviruset.

Inkubasjonstid og symptomer

Inkubasjonstid

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er i følge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager. 

Symptomer og sykdom

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer. 

Det finnes vaksine mot sykdommen, og vaksinasjon er påbegynt.

Hva gjør jeg hvis jeg har symptomer?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.
 • Alle som har symptomer på korona bør teste seg.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Karantene og isolasjon ved koronavirus

Karantene

Du skal være i karantene i 10 døgn dersom du ankommer Norge fra et rødt land eller har vært nærkontakt til en bekreftet smittet person. Når du har karanteneplikt skal du fullføre karanteneperioden på 10 døgn selv om du tar test og den er negativ.

Karantene grunnet ankomst fra utlandet 

Dersom du har vært på utenlandsreise i røde områder i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen skal du være i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen du kom hjem. Det er unntak fra karantene ved reiser fra områder i EØS og Schengen med tilstrekkelig lavt smittenivå (gule områder). Se kart over hvilke områder det gjelder (fhi.no).

Du slipper ikke karantene dersom du ankommer Norge via et gult land så lenge det er mindre enn 10 dager siden du var i et rødt land. Et eksempel: kommer du fra et rødt land, men har vært i ett gult land i 2 dager, må du fremdeles gjennomføre 8 dagers reisekarantene i Norge.

Les mer om reiseråd og karanteneregler ved reise.

Karantene grunnet nærkontakt med en person med påvist covid-19 

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk de første symptomene, har hatt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer).

Dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer, gjelder det innen 48 timer før den positive testen ble tatt.

Hvordan gjennomføre karantenen

Karantenen varer i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet skjedde, eller ved ankomst til Norge. Når du er i karantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted*. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Personer i karantene kan ikke:

 • gå på jobb, skole eller barnehage
 • foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands
 • oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer
 • ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.)

Du skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (det vil si minst én meter) til andre og unngå kø.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon:

*Ikke godtatt som egnet oppholdssted

Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis du må dele toalett, kjøkken eller andre rom/fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Husstandsmedlemmer til en person i karantene

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, anbefaler Folkehelseinstituttet at du også holder deg hjemme i karantene.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene

Dersom du utvikler symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for test. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpustethet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk.

Bruk av offentlig transport er i hovedsak ikke tillatt

Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport når du er i karantene. De som ankommer Norge kan likevel bruke offentlig transport fra ankomststed til karantenested, og de som forlater Norge før karantenen er over kan bruke offentlig transport til utreisestedet. Personer i begge gruppene som har unntak skal bruke munnbind når de er på offentlig transport dersom de er over 12 år.

Blir jeg sykmeldt hvis jeg må være hjemme?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes hjemme fordi du er smittet, antatt smittet av koronaviruset eller pålagt karantene. Egenmelding skal alltid vurderes før sykemelding.

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Les mer på NAV sine nettsider.

Unntak fra karanteneplikten

Hovedregelen er at man skal i karantene ved ankomst til Norge, men det er noen unntak. Noen av unntakene gjelder både for arbeidstid og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden.

Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre enn de man bor sammen med. Det vil for eksempel si at selv om du har fått karantenefritak for å utføre arbeid, skal du holde god avstand til eventuelt andre du jobber sammen med.

Unntaket fra karanteneplikten slutter å gjelde dersom du utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg som mistenkt smittet av koronavirus.

Les mer om unntakene fra karanteneplikten.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19.

For deg i hjemmeisolasjon gjelder:

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst én meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, eller eventuelt i helseinstitusjon eller et annet sted ved behov.

Kommunen er ansvarlig for at du har et egnet sted å gjennomføre isolasjonen på. Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Avslutte isoleringen

For å få avslutte isoleringen må du være symptomfri. Du skal ha vært symptomfri i tre døgn og det må være minst åtte døgn siden du fikk symptomer. For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene.

Varighet av karantenen for husstandsmedlemmer til person i isolasjon
Varighet av karantene for deg som bor sammen med en person i isolasjon avhenger først og fremst av om den covid-19-syke har symptomer eller ikke.

 • Har den isolerte personen symptomer på covid-19, skal du være i karantene til det har gått 10 dager etter siste dag den isolerte hadde symptomer.
  Hvis det er mulig for den isolerte personen å leve helt adskilt fra resten av husstanden (eget bad, soverom og fellesrom), skal du være i karantene i 10 dager etter siste kontakt med den covid-19-syke.
 • Hvis den isolerte personen ikke har symptomer på covid-19 (er asymptomatisk) skal du i karantene i 10 dager (like lenge som den med covid-19 er i isolasjon), uavhengig av om dere i husstanden lever adskilt eller ikke.
  Hvis den isolerte personen likevel utvikler symptomer i isoleringstiden, vil karantenen for husstandsmedlemmer påvirkes.

Folkehelseinstituttet (FHI) har også råd til personer som isoleres i hjemmet ved koronavirus.

 •  

Spørsmål om reiser til og fra utlandet

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Utenriksdepartementet (UD) opphever reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygt.

Se oppdatert informasjon

Det er gjort unntak fra reiserådet for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området med tilstrekkelig lav smitte (såkalte gule land eller områder). Unntaket er ikke en oppfordring til å reise utenlands og regjeringen anbefaler alle å vurdere om utenlandsreise er nødvendig.

Reisende fra gule land eller områder får ikke karanteneplikt.

Alle reisende fra land eller områder med høy smitte (såkalt røde land eller områder) må i reisekarantene i 10 døgn.

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert kart over røde og gule land og områder.

Reiserådene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at reisende tar med seg smitte til Norge. Hold deg oppdatert på hvor mye smitte det er før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.

Hva gjør du hvis du ankommer Norge fra et rødt land eller område?

Land og områder i Norden kan bli røde mens du er på reise, selv om de var gule da du dro. Dersom landet du oppholder deg i overstiger grenseverdien for antall smittede personer per hundre tusen innbyggere, kan det bli rødt.

Endelig beslutning for hvilke land eller områder som blir røde tas av regjeringen, basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kartet blir oppdatert minst hver 14. dag.

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert kart over røde og gule land og områder.

Når du kommer fra røde land eller områder gjelder følgende:

 • Du skal i karantene i 10 døgn fra dagen du ankommer Norge. Se hvordan gjennomfører karantene her
 • Behold munnbind eller ansiktsmasken fra flyturen på, til du har kommet hjem eller til karantenestedet
 • Du kan ta offentlig transport fra ankomststed til karantenested. Personer over 12 år skal bruke munnbind
 • Vask hendene grundig og ofte
 • Følg nøye med på symptomer
 • Du skal ta en koronatest hvis du utvikler symptomer når du er i karantene, se koronasjekk

Hva gjør du hvis du ankommer Norge fra et gult land eller område?

De som ankommer Norge fra et gult land eller område, har unntak fra karanteneplikten. Se hvilke land og områder dette gjelder på oversiktskartet fra FHI.

Når du kommer fra gule land eller områder gjelder følgende:

 • Du trenger ikke å gå i karantene
 • Følg nøye med på symptomer
 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk
 • Ta en koronatest hvis du utvikler symptomer, se koronasjekk
 • Hold avstand til andre
 • Vask hendene grundig og ofte
 • Du kan ikke besøke sykehus eller sykehjem før det har gått 10 dager.
 • Dersom du jobber i helsetjenesten og har pasientnært arbeid, anbefaler FHI at du har en negativ koronatest før du begynner å jobbe igjen.
 • Dersom du jobber i helsetjenesten, uten pasientnært arbeid, kan det vurderes sammen med arbeidsgiver om du skal testes

Reisekarantene

Alle som ankommer fra røde land eller områder i EØS/Schengen eller land utenfor EØS/Schengen skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene. Se oversikt over hvilke land og områder dette gjelder hos FHI.

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Transitt gjennom land eller områder på vei til Norge

Transitt gjennom gule land eller områder: Hvis du reiser fra et rødt land og gjennom ett eller flere gule land, regnes opphold i disse gule landene som karantene. Eksempel: Hvis du reiser fra et rødt land og til et gult land og bruker 5 dager i det gule landet før du ankommer Norge, så har du bare 5 dager igjen av karantenetiden. Reisekarantenen skal gjennomføres med 10 dager uansett, enten helt eller delvis i Norge.

Transitt gjennom røde land eller områder: Hvis du er i et gult land eller område, kan du kjøre gjennom områder som er definert som røde, uten å få karanteneplikt. Det er under forutsetning av at du ikke bruker offentlig transport, ikke overnatter i området og ikke har nærkontakt med andre enn dem du bor sammen med.

Du får karanteneplikt hvis du mellomlander med fly i et rødt land eller område.

Hvordan gjennomføre karantenen

Når du er i karantene skal du oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted*. Du kan bare oppholde deg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis du kan unngå nærkontakt med andre enn de du bor med til vanlig.

Personer i karantene kan ikke:

 • gå på jobb, skole, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet
 • foreta lengre reiser innenlands
 • oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer
 • ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind)

Du skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde minst én meters avstand til andre og unngå kø.

Du kan ikke dra på besøk til andre og du skal unngå at personer kommer på besøk til deg.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

*Ikke godtatt som egnet oppholdssted

Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis du må dele toalett, kjøkken eller andre rom/fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Dokumentasjon på opphold i Norge

Hvis du ikke er bosatt i Norge, men er omfattet av karanteneplikt, skal du ved ankomst til Norge fremlegge dokumentasjon på sammenhengende opphold på én og samme registrerte adresse i Norge for de 10 første dagene i landet. Ved kortere opphold enn 10 dager gjelder dokumentasjonskravet for hele den perioden du skal være i landet. Dokumentasjonskravet gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge.

Husstandsmedlemmer til en person i karantene

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, anbefaler Folkehelseinstituttet at du også holder deg hjemme i karantene.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene

Dersom du utvikler symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for test. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpustethet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk.

Bruk av offentlig transport er i hovedsak ikke tillatt

Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport når du er i karantene. De som ankommer Norge kan likevel bruke offentlig transport fra ankomststed til karantenested, og de som forlater Norge før karantenen er over kan bruke offentlig transport til utreisestedet. Personer i begge gruppene som har unntak skal bruke munnbind når de er på offentlig transport dersom de er over 12 år.

Svalbard

Alle som ankommer Norge etter å ha vært på reise i røde land, må gjennomføre hele karanteneplikten på fastlandet før videre reise til Svalbard. Denne hovedregelen gjelder for alle som ønsker å reise til Svalbard, også for fastboende. Se mer informasjon fra Sysselmannen på Svalbard.

Se Folkehelseinstituttets råd og informasjon:

Unntak fra regelen om karantene

Hovedregelen er at man skal i karantene ved ankomst til Norge, med det er noen unntak. Noen av unntakene gjelder både for arbeids- og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden.

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid eller på reise mellom arbeids- eller oppdragssted og bosted eller annet fast oppholdssted. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter definisjonen over.

Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre enn de man bor sammen med. Det vil for eksempel si at selv om du har fått karantenefritak for å utføre arbeid, skal du holde god avstand til eventuelt andre du jobber sammen med.

Unntaket fra karanteneplikten slutter å gjelde dersom du utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg som mistenkt smittet.

Unntak fra reisekarantene i arbeidstiden og fritiden gjelder:

 • Hvis du ankommer Norge fra et av landene som har en tilstrekkelig lav smittesituasjon, altså gule land.
 • Hvis du kjører eget kjøretøy eller turbuss gjennom et rødt område på vei til Norge, under forutsetning av at du ikke overnatter i rødt område, at du utøver god håndhygiene og at du holder avstand dersom du må stanse.
 • Etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn eller lignende i Sverige og Finland. Du kan ikke overnatte, bruke offentlig transport eller ha nærkontakt med andre enn dem du bor sammen med i rødt område.
 • Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn, etter barnelova. Samvær etter barnelova omfatter også tilfeller der barnevernet har overtatt omsorgen for barnet, og barnet skal ha samvær med foreldrene. 
 • De som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner.
 • Dersom du har hatt bekreftet (med laboratorietester) covid-19 de siste seks månedene. Hvis du får symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal du likevel holde deg hjemme til du er symptomfri.

Unntak fra karantene i forbindelse med arbeid

Ved hyppige kryssinger av grenser mellom Sverige eller Finland og Norge i forbindelse med arbeid, skole eller studier

Dersom du jevnlig ankommer Norge fra røde områder i Sverige eller Finland på reise mellom bolig og arbeidssted, er du unntatt karantene i arbeidstiden, dersom du testes for covid-19 minst hver syvende dag. Det er arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge som er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen.

Unntaket gjelder også for elever på videregående skole eller studenter som dagpendler fra Sverige eller Finland til Norge. Da er det utdanningsinstitusjonen eller skoleeieren som er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen.

Unntaket gjelder kun i arbeids- eller skoletiden. Dersom du har fritid i Norge, enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene i denne tiden.

Du trenger heller ikke noen spesiell type dokumentasjon, men du må kunne vise til at unntaket gjelder for deg. For eksempel kan arbeidsgiveren din gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har arbeidssted i Norge og bolig i Sverige. Denne kan du vise når du skal over grensen.

Ved testing av arbeidstakere som ankommer Norge

Personer som er bosatt i og ankommer Norge for å jobbe eller gjennomføre et oppdrag, kan unntas fra karanteneplikt i arbeidstiden når de har fått bekreftet negativ test. Dette gjelder også for personer som er bosatt i Norge og har vært på arbeidsreise.

For å få unntak må arbeidsgiver sørge for to tester for koronavirus etter ankomst til Norge. Testene må bli tatt med minimum 48 timers mellomrom, og test to kan tidligst tas dag fem.

Dersom første test er negativ, gjelder unntaket fra reisekarantene kun i arbeidstiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeidstiden og på fritiden.

Virksomhetsledelsens mulighet for å gi unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Arbeids- eller oppdragsgiver har plikt til å planlegge driften av virksomheten slik at bruk av unntak unngås i størst mulig grad. Dersom det ikke er tid til å gjennomføre testregime, og det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan det gis unntak fra karantene i arbeidstiden. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet

Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når du er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

For mer informasjon, se covid-19-forskriften (lovdata.no).

Testsenter ved innreise til Norge

​Når du ankommer Norge kan du bli testet for koronavirus på utvalgte flyplasser og grenseovergangen på Storskog. Dette gjelder for reisende fra både gule og røde land. Tilbudet er frivillig og gratis, og er en del av arbeidet med å minske risikoen for import av smitte til Norge. Testsentrene på havner er for øyeblikket satt på vent, men vil bli startet opp etter behov.

Du må uansett i reisekarantene i 10 døgn når du kommer fra et rødt land, selv om du tester deg og testen er negativ. Se retningslinjene for gjennomføring av reisekarantene.

Dersom du får påvist covid-19 (positiv test) vil du bli kontaktet av helsetjenesten og isoleres for å beskytte andre fra sykdommen og unngå å spre den.

Testresultatet vil bli klart innen tre dager. Vi har ikke kapasitet til å formidle alle negative resultat. Har ikke du hørt noe innen tre dager, er testen negativ.

Har du norsk personnummer eller d-nummer vil du få prøvesvaret ditt på helsenorge.no så snart testen er analysert og besvart. I noen kommuner vil reisende som ikke er norske statsborgere få en SMS med innloggingslenke.

Råd før reiser til tross for reiseanbefalingen

Dersom du må på en nødvendig reise til områder som det ikke anbefales å reise til, er det mange ting som er lurt å tenke gjennom.

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for deg som reisende. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Som reisende må du være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og du kan bli nektet innreise eller satt i karantene.

Før reisen bør man blant annet vurdere følgende:

 • Risiko for å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • Risiko for å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud, karantene eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • Risiko for kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.
 • Risiko for reisekarantene i Norge etter reisen.
 • Risiko for at man ikke får jobbe de 10 første dagene etter reisen (gjelder spesielt helsepersonell, men også andre arbeidsgivere kan ha regler på dette).

Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise i influensasesongen.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak.

Skal du reise eller studere i Europa, bør du ta med Europeisk helsetrygdekort.

Forebyggende råd på reisen

 • Vask hendene ofte og grundig. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et godt alternativ.
 • Hold god avstand til de som ikke er dine nærmeste.
 • Host i albuekroken eller papirlommetørkle.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Til deg som får besøk fra utlandet

Som vertskap for gjester fra utlandet har du ansvar for å tilrettelegge for gode rutiner for å hindre smittespredning.

Gode hygienetiltak i hjemmet

 • Gjør det enkelt å ha god håndhygiene. Legg fram tørkepapir eller eget håndhåndkle til hver gjest. Sett fram håndsprit.
 • Dersom det er mulig, kan gjestene gjerne ha et eget bad/toalett.
 • Vask flater dere tar på ofte, som for eksempel dørhåndtak.
 • Det bør være minst én meter mellom personer som ikke bor sammen til vanlig eller er hverandres nærmeste.

Matservering

 • Den som lager og serverer mat må utføre grundig og hyppig håndvask.
 • Den som lager og serverer mat må være frisk.
 • Alle må vaske hendene før måltidet. Sett gjerne håndsprit på bordet.
 • Alle må ha hvert sitt spisebestikk, men alle kan bruke samme serveringsbestikk.
 • Unngå fingermat og buffeer.

Mer informasjon om mat og drikke kan du lese hos Mattilsynet.

Lenker til øvrig informasjon

Se Tolletaten for spørsmål om import og eksport av varer, samt grensepasseringer.

Hvem skal holde seg hjemme?

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).

Hva betyr det å være hjemme?

 • Hjemmeisolering: Hvis legen din har sagt at du har Covid-19, eller hvis du venter på prøvesvar, må du holde deg helt isolert slik at du ikke smitter andre. Hjemme-isolasjon betyr at du skal være isolert fra alle, også fra dem du bor sammen med. Du kan ikke gå ut, du bør være på et rom for deg selv, spise på rommet og må ikke dele håndkle med andre. Hvis tilstanden din forverrer seg, må du kontakte lege på telefon. Det går også an å være isolert på sykehus. Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, eller at prøveresultatet viser at du ikke har Covid-19.
 • Hjemmekarantene: Hvis legen din har sagt at du ikke er syk, men at du har vært utsatt for smitte, må du være i karantene. Du må holde deg hjemme men det er ikke like strengt som ved hjemme-isolasjon. Hjemme-karantene betyr at du skal redusere kontakt med andre mennesker mest mulig, men du behøver ikke være helt isolert. Du kan ikke gå på skole, jobb, og andre aktiviteter og du kan ikke ta kollektivtransport (buss, trikk, t-bane, tog, fly eller ferge),men du kan gå en tur ute alene. Dersom du begynner å få hoste, halsbetennelse, er kortpustet eller har feber, kontakt lege på telefon. Hjemme-karantene varer til 14 dager etter at du har vært smitteutsatt.

Hjemmekarantene omfatter å

 • ikke gå på jobb eller skole
 • Ikke gå på butikk
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre
 • karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta

Jeg er i hjemmekarantene eller hjemmeisolering. Hva gjør jeg og de jeg bor sammen med nå?

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege.

Personer i karantene uten symptomer anses å utgjøre en lav risiko for smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.