Smittesituasjonen i Hammerfest er oversiktlig og tilsynelatende under kontroll. Med bakgrunn i dette har beredskapsledelsen i Kåfjord idag besluttet å åpne for at skoler og barnehager i Kåfjord fra imorgen 02.06.21 driver på grønt nivå.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune