Kåfjord Formannskap har i møte 05.10.2020 fattet følgende vedtak:

  1. Kåfjord kommune vurderer opphør av isbryting på Kåfjorden. Kostnadene virker i dag å være uforholdsmessig dyrt, satt opp mot omsetningen av fisk i området.
  2. Ved eventuelt opphør av isbrytertjenesten er det ønske om å opprette et fiskerifond som skal stimulere til økt vekst i næringen, spesielt mot å rekruttere de unge inn i fiskeriyrket
  3. Kåfjord kommune sender saken ut på høring. Høringsfrist settes til 4 uker.

Faktagrunnlag og høringsbrev (trykk på lenkene):

- Høringsbrev

- Omsetning av fisk i Kåfjord

- Juridisk vurdering av kommunens plikt til å bryte is

Høringsuttalelser kan meldes inn på:

Merk uttalelsen med Høringsuttalelse, 2020/342 Isbryting Kåfjorden 2020

Svarfrist 27.11.2020