Planprogrammet er første steg i planprosessen for utarbeidelse av reguleringsplanen. Det forklarer i grove trekk formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning og behov for utredninger.

Planprogrammet offentliggjøres på www.kafjord.kommune.no. Ved ønske om å få tilsendt planprogrammet via epost eller post, vennligst ta kontakt med kommunen.

Innspill kan sendes elektronisk via skjemaet under, til postmottak@kafjord.kommune.no eller sendes per post til Kåfjord kommune, boks 47, 9146 Olderdalen.

Planprogrammet finner du her!

Her kan du gi tilbakemelding via planportalen.

Frist for innspill: 14. april 2021

 

Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon, eller kom innom rådhuset i Olderdalen.