Det kunngjøres at Kåfjord kommune har sendt stedsnavnssaker  for Samuelsberg ut på høring. 

De av lokale lag og organisasjoner som ikke har mottatt høringsforespørsel, men ønsker å uttale seg, kan få det ved å henvende seg til kommunen ved Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no. Opplysninger om  navnesakene legges også ut på Joker Manndalen, Coop Manndalen og på Rådhuset i  Olderdalen.

Høringsfrist: 14.09.2018

Tilrådning - norsk navneform

Foreløpig tilrådning - samisk navneform

Oppretting av navnesak - Samuelsberg