Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. januar kl. 21:15

Til Kåfjords befolkning: Nå åpnes det opp for aktivitetstilbud i Kåfjord

Se informasjon

Les mer clear
error_outline
04. januar kl. 11:49

INFORMASJON: Overgang til nytt saks- og arkivsystem

Les mer clear
error_outline
23. desember kl. 10:18

Til befolkningen i Kåfjord

Loga eanet clear

Offentlig journal

På grunn av overgang til nytt saks- og arkivsystem, ACOS WebSak, vil det ikke legges ut postlister før ca medio januar d.å.

Vi beklager dette, vi jobber for å få dette på plass snarest.

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
20/4-147
Dato: 02.11.2020 - Avsender: PER LAURITS LARSEN
18/127-22
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: *****
17/41-86
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
20/16-140
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: Neil Gorman
20/423-10
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: Håvard Westmo
15/353-45
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: PPT FOR NORD-TROMS
15/1402-100
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Myrvoll maskin AS v/ Per-Ole Myrvoll
15/353-44
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: Oppvekst v/ Kristin Vatnelid Johansen
15/353-43
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: Oppvekst v/ Kristin Vatnelid Johansen
15/1588-21
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Haltiin kväänisentteri – Halti kvenkultursenter IKS v/ Pål Eriksen
20/423-9
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: Johan Gustav Bål m.fl.
20/483-1
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Bufetat
15/980-41
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: Caroline Andersen Vatne
20/4-139
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: Skardalen bygde- og kulturlag v/ Per Larsen
20/4-138
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: Per L. Larsen
20/4-137
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: Trond Magne Garfjeld
20/301-4
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Bjørn Inge Mo
16/77-19
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Skatteetaten
20/54-37
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
15/744-53
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Ola Høydal
15/1072-8
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
16/18-33
Dato: 02.11.2020 - Avsender: KS v/ Liv Elin Vermundsberget
15/1532-65
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Hans Gunnar Glomseth, SOFAK
20/482-1
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Andrea Oppheim og Per-Ole Myrvoll
20/154-17
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Wennberg-Mo, Ingeborg
20/129-28
Dato: 02.11.2020 - Avsender: KS - KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
15/1117-45
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Troms Kraft Produksjon AS
16/364-9
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Mohammad Reyazi
20/15-51
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Troms og Finnmark fylkeskommune
16/18-34
Dato: 02.11.2020 - Avsender: Skatteetaten
15/852-177
Dato: 02.11.2020 - Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Anders Bjordal
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk