Informasjon om influensavaksine

Normalt gis influensavaksinen på helsestasjonen. I år har imidlertid regjering besluttet at risikopasienter kun skal betale 50 kr i egenandel for denne, men at denne ordningen kun finansieres gjennom fastlegen.

Alle kan få vaksine både hos helsestasjonen og legekontor, men det opereres med ulike priser, grunnet ulik finansiering.

Legekontoret vaksinerer derfor i utgangspunktet kun risikopasienter

De som ikke er i risikogruppe bes ta kontakt med Helsestasjon, se egen link: Artikkel helsestasjon

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord

Pris gjeldende for legekontor:

Risikogruppe: 50 kr (frikort dekker denne egenandelen)

Ikke i risikogruppe: 200 kr

Pris for vaksine på helsestasjonen for alle: 100 kr

Risikogrupper:

- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

- Alle fra fylte 65 år

- Barn og voksne med:

 - diabetes type 1 og 2

- kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade

- nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 - svært alvorlig fedme (KMI over 40)

- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig   helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

  • Helsepersonell som har pasientkontakt.
  • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser