Helsetjenesten har frem til nå bistått enkelte innbyggere med handling av dagligvarer. I revidering av våre tjenestekriterier, faser vi nå ut dette tilbudet da flere av dagligvarebutikkene i Kåfjord har tilbud om hjemlevering av varer. De som trenger denne tjenesten avtaler med sin butikk i forhold til hjemlevering og betaling.

De som allerede mottar tjenesten fra helse vil bli kontaktet før tjenesten opphører.

 

Linn Sylvi Steinnes

Kommunalsjef helse, Kåfjord kommune

Tlf. 777 19302