Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
16. mai:

Kokeanbefaling på vann fra Olderdalen vannverk

På grunn av feil med inntaket i Olderdalen anbefales det å koke vannet. Det er ikke påvist noe feil ... Les mer

Informasjon til næringslivet

Ekstrabeviligning - corona2 - støtte til bedriftsetablering og bedriftsutvikling

Kåfjord kommune lyser ut kr. 700.000 til bedriftsetablering og bedriftsutvikling. Noen av disse midlene er allerede delt ut til bedrifter i Kåfjord etter søknad i mai-juni 2020.

De som ikke søkte om midler da kan nå søke om støtte til å øke antall arbeidsplasser i Kåfjord og til å øke den økonomiske aktiviteten og verdiskapingen.

Retningslinjene for næringsfondet ligger til grunn. Les de her.

Støtten til bedriftene legges ut som søkbare midler gjennom regionalforvaltning.no med
en egen søkeordning. Saksbehandling gjennomføres som for øvrige  næringsfondsmidler og bygger på de eksiterende retningslinjene. Saksbehandlerne gis mulighet til å bruke skjønn for å bedømme om støtten kan innvilges som en del av tiltak for å motvirke corona-effekten på arbeidsmarkedet. Les vedtaket i næringsstyret for innretning av midlene her.

Foto illustrasjon økonomi budsjett

Revidert smittevernveileder for virksomheter med én-til-én-kontakt som for eksempel frisører og kroppspleie

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert smittevernveilederen for virksomheter med én-til-én-kontakt utenfor helsetjenesten, som frisører, virksomheter som tilbyr kroppspleie mv. etter at endringen i § 15 i covid-19-forskriften trådte i kraft 12. september. Veilederen gjelder også for for kjøreskoler og annen føreropplæring, jf. covid-19-forskriften § 15a.

illustrasjonsbilde, frisør

Gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Fra 1. juni kan du ikke lenger kreve å få bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

For å dempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten besluttet regjeringen å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Disse reglene hadde virkning fra 16. mars.

Regjeringen logo

Tilskuddsordninger for nye og eksisterende bedrifter fra Sametinget

Denne informasjonen fra er hentet fra et webmøte arrangert av Halti næringshage 20.05.2020.

Det viser seg at innbyggere i Kåfjord havner godt ned på lista over hvem som mottar mest støtte fra Sametinget. Lyngen og Nordkapp er kommuner som utmerker seg som god søkere til støtteordningene. Næringskontoret i Kåfjord kommune vi forsøke å bli flinkere til å informere om støtteordningene fra Sametinget slik at flere bedrifter og oppstartere kan gjøre seg nytte av mulighetene.

Sametinget logo

Fra 1. juni kan serveringssteder som ikke har matservering åpne

På dagens pressekonferanse fra regjeringen ble det presentert en plan for å åpne opp Norge, og dermed i stor grad reiselivet igjen. Fra 1. juni kan serveringssteder som ikke har matservering og fornøyelsesparkene åpne.

Regjeringen logo
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk