Hvert år justeres takstene/beløp på kostnad for pasient og refusjon fra HELFO til legetjenesten. Takstene oppjusteres hver 1. juli, hvor man har fått beskjed dette justeres automatisk i vårt journalsystem.

Dette har ikke skjedd i år, hvorpå enkelte pasienter har betalt for lavt beløp inn for legetjenester fra og med 01.07.19-06.07.19. Når man oppdaterer disse takstene så vil derfor noen få i befolkningen kunne motta giro på små beløp, ofte mellom 1-5 kroner.  De aller fleste endringer gjelder imidlertid tilbakebetalinger fra HELFO og berører ikke egenandeler til pasientene, og da sendes det ikke ut noen nye giro. Regnskapssystemet er dessverre også bygget opp slik at denne oppdateringen og tilbakedateringen til 01.07.19 ikke lar seg endre på, noe man beklager ovenfor de som måtte bli berørte.

Dette til orientering.