Kåfjord kommune har per nå ingen smittede i isolasjon, slik at akkurat idag er situasjonen hos oss helt rolig. Som mange kommuner har erfart i høst, så kan dette endre seg totalt på en dag eller to.

Sykehusene i vårt fylke sliter nå med å opprettholde kapasiteten. De og Statsforvalteren ber nå oss kommuner om hjelp. Vi (Kommuner, Helseforetak, Statsforvalter, FHI og Helsedirektoratet) har siste dager hatt flere møter hvor det er diskutert regionale tiltak. FHI har i den forbindelse utarbeidet forslag om tiltakspakke som er anbefalt innført i alle kommuner i Troms og Finnmark, uavhengig av egen smittesituasjon.

Dette for å begrense smitteutviklingen og forhindre nye utbrudd, som samlet kan overbelaste sykehusene.

Kåfjord kommune har også hatt møte med Nord-Troms kommunene Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa, der vi legger oss på samme nivå.

I Kåfjord kommune vil det først og fremst innføres tiltak i form av lokale anbefalinger. Dette er anbefalinger som vil gjelde i ukene fremover, til man regionalt ser at sykehusene håndterer smittetrykket som er. Ved økende smittetrykk kan nasjonale myndigheter innføre forskriftsfestede tiltak som gjelder regionalt.

Hvilke tiltak vil vi så iverksette?

Grunnleggende smittevernregler

 • ALLE, både uvaksinerte og vaksinerte, bes holde seg hjemme når de er syke. Også ved negative hjemmetester. Syke folk i møte med andre smitter. Ikke bare covid, men andre infeksjoner, som samlet belaster sykehusene nå.
 • Uvaksinerte og eldre med risikotilstander uavhengig av vaksinasjonsstatus bør være ekstra nøye med å følge smittevernrådene.

Vaksinasjon

Det viktigste hjelpemiddelet vi har for å dempe belastningen på sykehusene er vaksinasjon.

Hvem blir innlagt? Jo de eldste som ble fullvaksinert tidlig i fjor vinter, og ennå ikke har fått sin tredje dose, samt alle uvaksinerte, også yngre personer.

Vaksinerte blir smittet, men er de nylig vaksinert er det så vidt de har symptomer. Vaksinen virker!

Alle uvaksinerte i alle aldersgrupper over 12 år bes ta imot tilbudet om vaksine.

Kåfjord kommune har nå økt vaksinasjonshastigheten og har som mål at alle over 65 år har fått sin tredje dose vaksine innen 10.12.21.

De som tidligere er vaksinert med to doser vil nå fremover bli satt opp til vaksinering, og kan selv avbestille eller flytte om den ikke passer. Flere har satt seg opp til tredje dose i januar, disse vil bli flyttet til desember, så fremst det er gått minst 5 måneder siden andre dose.

Timebestilling vaksine:

https://timebestilling.remin.no

Kontaktreduserende tiltak i befolkningen

Disse anbefalingene gjelder ikke barnehager, skoler og arbeidsplasser der man ikke naturlig kan holde avstand, slik som feks helse- og omsorgstjenesten.

 • Vi anbefaler å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom og ved kollektivtransport
 • Vi anbefaler å redusere antall nærkontakter. Nærkontakt er:
  • Fysisk kontakt som håndhilsing eller klem
  • Har vært innafor 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
  • Kontakt med kroppsvæsker som spytt, host etc.
 • Anbefaling om å holde avstand der det er mulig

Anbefalingene vi nå kommer med vil føre til en del spørsmål om arrangementer og aktiviteter. Aktivitetstilbud for barn og unge bes opprettholdes som normalt.

Kommunen har ingen forbud mot arrangement eller andre sammenkomster, men man ber hver innbygger stille spørsmål om det er nødvendig de deltar nå de nærmeste ukene. Velger man å delta er dette helt greit.

Minner da sterkt om de generelle smittevernreglene, der den aller viktigste er å holde seg hjemme dersom man er syk. Dette gjelder også lette luftveissymptomer som litt rufs i halsen eller lettere snørr. Der har hver og én et personlig ansvar å ikke ta smitte med seg inn i sammenkomster.

Kommuneoverlegen og helsesekretærer har ikke kapasitet å svare hver og én på sine spørsmål om arrangement, men viser til avsnittet ovenfor.

Målrettede tiltak

 • Kommunen har allerede innført målrettede tiltak i helse- og omsorgstjenesten for å redusere risiko for smitte blant de mest sårbare i kommunen, og forhindre sykefravær blant helsepersonell.
 • Vi har også som nevnt over, økt vaksinasjonshastigheten, og aktuelle vil bli kalt inn til tredje dose vaksine, som ikke allerede har meldt seg på.
 • Målrettede tiltak mot barn og unge vil først og fremst være jevnlig testing ved smitte i skoler. Per nå har kommunen ikke smitte i barnehager og skoler

 

Med vennlig hilsen

 Anita Monsen Pedersen                                       
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune