Fiskere og fiskarlag i Kåfjord kommune innkalles til møte om dispensasjonssøknad fra Lerøy Aurora AS om å etablere ny havbrukslokalitet i Ysteby i Kåfjord kommune.

Møtet avholdes onsdag 18.mai kl 19:00 på Senter for Nordlige Folk i Manndalen.

I tillegg til AR-Ing AS som representerer Kåfjord kommune vil representant fra Lerøy Aurora orientere.

 

Ønsker alle fiskere og fiskarlag hjertelig velkomne til møte!