Arbeidsoppgaver
Vanlige allmennmedisinske arbeidsoppgaver som fastlege, sykehjem, helsestasjon og legevakt
Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege eller turnuslegelisens. 

Godkjent sykehusturnus ved tiltredelse.

Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.

Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.

 Personlige egenskaper

Interesse for allmennmedisin og samfunnsmedisin.

God evne til å ta i mot veiledning.

Vi tilbyr

Vi tilbyr god veiledning og trygt arbeidsmiljø med mange spennende arbeidsoppgaver.

Vi stiller bolig til disposisjon og har god barnehagedekning.

Godt samarbeid med ambulansetjenesten i regionen.

Interkommunalt samarbeid m.h.t. jordmortjeneste.

 

Kåfjord kommune er en liten distriktskommune lokalisert ca.2 timers kjøretur fra Tromsø.

UNN Tromsø er vårt lokalsykehus.

Kåfjord kommune har ca. 2000 innbyggere og legekontoret er samlokalisert med øvrige kommunale helsetjenester ved Kåfjord Helsetun som åpnet sommeren 2019.

Vi er 3 ansatte leger og 1 Lis lege, og har medisinstudent ca. halve året.  Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø og samarbeider godt med sykehjem, hjemmetjeneste, rus- og psykiatri, helsestasjon og lokal ambulansetjeneste.

Distriktsmedisin er spennende og vi er godt rustet og rutinert å behandle pasienter langt fra sykehus.

 

 
Anita M Pedersen
Kommuneoverlege
 77719320
 anita.monsen.pedersen@kafjord.kommune.no