Det foreligger i dag informasjon om pågående smitteutbrudd i Tromsø. Det er flere smittetilfeller blant unge voksne med mange nærkontakter. Omfanget av utbruddet er per nå ikke avklart. Man ser at det tar kort tid fra de smittede har vært eksponert for smitte til de selv blir syke, og inntil videre behandler Tromsø kommune dette som smitteutbrudd med mutert virus. De har sendt inn prøver til analyse for å få bekreftet eller avkreftet dette, men det tar noen dager å få svar.

Med bakgrunn i pågående smitteutbrudd i Tromsø velger vi i beredskapsledelsen å igjen følge nasjonale anbefalinger vedrørende aktivitetstilbud for voksne.

Smitteutbruddet i Tromsø er per nå ikke avklart og man vet ikke omfanget av denne. Det har også vært en uke med vinterferie og man antar flere innbyggere har vært i Tromsø denne uken. Kåfjord kommune velger derfor å være føre var og går tilbake til nasjonale anbefalinger.

Dette betyr at alt aktivitetstilbud til voksne, både fritid og idrettstilbud, frarådes å gjennomføres. Dette i tråd med nasjonale anbefalinger.

Vi følger fortløpende med på situasjonen, og kommer tilbake til dere dersom og når det er aktuelt å åpne opp for aktiviteter blant voksne igjen.

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord