Planprogrammet forutsettes å komme på høring i slutten av mars 2022, med 6 ukers høringsfrist. Kommunen tar sikte på endelig fastsettelse/vedtak i slutten av mai. Selve reguleringsarbeidet starter opp når planprogrammet er vedtatt.

Her finner du kart for området:

Planområde

Beliggenhet

Hvis noen har spørsmål kan de kontakte Kåfjord kommune v/planlegger Alistair Ankour, e-post: Alistair.Ankour@kafjord.kommune.no