Kommuner er pålagt fra FHI å vaksinere etter deres prioritering.

Alle over 85 år er nå oppringt til og har fått tilbud om vaksine. Ikke alle har takket ja og ville tenke noe mer. Dersom de på et senere tidspunkt takker ja må de selv ta kontakt med legekontoret å gi beskjed om dette. De vil da bli prioritert inn i køen.

Kåfjord kommune har nå begynt vaksinering av aldersgruppen 75 – 84 år.

Det er åpnet opp for påmelding elektronisk via bank-ID.

Link til påmelding: https://timebestilling.remin.no

Ved trøbbel med påmelding eller mangel på bank-ID kan du ringe på følgende mobilnummer:       904 02 086

Vi vil da manuelt sette deg på time.
Telefonen er bemannet tirsdager, stort sett alle onsdager og fredager i tidsrommet 08.00-15.00.

Det er ikke åpnet opp for påmelding for deg under 75 år.

Det legges ut ledige timer 1-2 uker frem i tid, da vi på forhånd ikke vet lengre frem i tid hvor mange vaksiner vi får. Ukentlige leveranser kan variere og antall tilgjengelige timer er derfor svingende.

Vi vil alltid holde av ledige timer til særlige risikopasienter og de som trenger manuell bistand av oss per telefon.

Vi ber befolkningen følge med på kommunens hjemmeside om vaksinering da relevant info og endringer publiseres der. Feks vil det stå hvilke grupper som nå vaksineres, status vaksinasjon og lignende.

                                                                                                                                   

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                    
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune