Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
29. mars:

Vi fastleger i Kåfjord har «forsket» på oss selv, for å kunne gi dere innbyggerne bedre helseråd!

Aktuelt

Kulturmidler 2023

Årets søknadsfrist: 02.06.2023
Kåfjord kommune orienterer med dette om at årets kulturmidler til lokale lag og foreninger er lyst ut, og at digitalt søknadsskjema er åpent. Aktiviteten i laget vil bli vektlagt, og skal danne grunnlag for tilskudd. Tilrettelegging for aktivitet for barn og unge vil bli prioritert.
Illustrasjonsbilde informasjon

Invitasjon til pizza og utopiverksted om Tørfoss kvengård, Birtavarre fjærbuer og Skibotn markedsplass. Halti - 30.mai

Er du eller din organisasjon interessert i regional historie, tradisjonshandverk eller formidling av historie? Sitter du/dere inne med noen gode idéer om hvordan vi kan løfte formidling og publikumsopplevelse på de tre museumsanleggene på Tørfoss, i Birtavarre og Skibotn?

Nordreisa, Kåfjord og Storfjord kommuner er sammen med Nord-Troms museum deltakere i et pilotprosjekt for revitalisering av Fotefar mot nord. I den forbindelse inviterer vi til pizza og idémyldring på Halti på Storslett den 30. mai. Virkemiddelet er et såkalt ‘Utopiverksted’ for å generere gode ideer til gjennomføring og samle ressurser i et felleskap. Vi gjør oppmerksom på at det er påmelding til verkstedet, mer informasjon om hvordan du melder deg på finner du nederst på siden.

Illustrasjonsbilde informasjon

Tilskudd til inkludering av barn og unge

Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og los funksjoner for ungdom

Illustrasjonsbilde av et barn

Ballbingene

Kåfjord kommune v/ kulturkonsulent henstiller til alle brukere av ballbingene, om å bruke søppelboksene som er satt opp ved ballbingene.

Søppel ballbinge
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk