Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten for 88 stedsnavn i Kåfjord kommune. Navnene omfatter norsk, samisk og kvensk skrivemåte på naturnavn samt gårds- og bruksnavn.

Etter § 10 i lov om stadnavn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet. De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller at klagen er avgjort.  

Begrunnede klager skal stiles til Klagenemda for stedsnavnsaker og sendes til Statens Kartverk, PB 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller postmottak@kafjord.kommune.no innen 30.7.2018. Begrunnelsen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Kartverket sine vedtak finner du her