Hva kan Kåfjord kommune tilby?

  • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.
  • Mange stillinger har fleksibel arbeidstid, enten ved at en kan velge mellom hyppighet for helg med hver 2. helg, hver 3. helg eller langvakter med jobb hver 4. helg i turnusstillinger. Dagarbeidsstillinger følger fleksitidsreglement og har sommer- og vintertid, ved at en jobber lengre om vinteren og kortere om sommeren.
  • I lønnspolitisk plan har vi turnustillegg for sykepleiere. Ansatte i fagarbeider-, høgskole-, og universitetsgruppene godskrives med 6 års ansiennitet i tillegg til øvrig lønnsberegning. Vi har også ekstra godtgjørelse for ansatte som tar ekstra helgevakter under avvikling av hovedferie.
  • Lønn kan forhandles ved tiltredelse.
  • Gode pensjons-, senior- og forsikringsordninger.
  • Kåfjord har bygd ut fiber til alle husstander.
  • Vi er et yndet reisemål for toppturisme, og satser på fysisk aktivitet med tilrettelagte løyper for vandring, sykling og motorferdsel
  • Vi er innenfor ordninger med redusert skatt og nedskrivning av studielån

Ledige stillinger som er publisert hos NAV

Dersom siden er blank, har vi for tiden ingen ledige stillinger – fordi utlysninger kunngjøres med tidsstyring.

Velkommen som søker til oss, vi oppfordrer til at du søker elektronisk med søknad og CV.

Ved behov for nærmere opplysninger, kontakt personalkonsulent Ellen Olsen på telefon 77 71 92 12 / 990 18 011.