Smittesporingsarbeid foregår med digital smittesporingsverktøy, kalt Remin, og telefonkontakt til berørte smittede og dens nærkontakter.

Opplæring vil bli gitt ved behov.

Kommunalt ansatte, og personer med definert kompetanse eller erfaring foretrekkes.

Erfaringsmessig vil pågående smittesporingsarbeid være lange arbeidsdager de dagene dette står på.
Det er en fordel om du har medisinsk faglig kompetanse i noen grad, da smittesporingsarbeid også bør fange opp reellt syke som trenger helsehjelp. Arbeidet er bundet av taushetsplikt.
Du bør også være systematisk og ha en datakompetanse for å effektivt kunne jobbe med vårt verktøy.

Send gjerne epost til meg på anita.monsen.pedersen@kafjord.kommune.no dersom du er interessert eller har mer spørsmål.

Mvh

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord