Vi har behov for flere vikarer innen PRO-tjenesten. Utdanning eller erfaring fra tjenesten er en stor fordel, men nødvendig opplæring vil bli gitt. Politiattest av nyere dato må framlegges. Førerkort klasse B kreves i hjemmebasert omsorg. 

Vi har også behov for vikarer innen renhold i hjemmebasert omsorg.

Send mail til Liv Dagny Berg: liv.dagny.berg@kafjord.kommune.no