Historiene om de fra Nord-Troms som falt under andre verdenskrig

I anledning denne viktige dagen har vi inngått et samarbeid med de andre Nord-Troms kommunene, Nord-Troms museum og Framtid i Nord for å løfte frem historien om de fra Nord-Troms som mistet livet under 2. verdenskrig. Disse vil komme på trykk og i digitale utgaver av Framtid i Nord i de kommende ukene.

I presentasjonen under får du en oversikt over de 6 fra Kåfjord kommune som mistet livet i krigsårene. Klikk på navnene så får du se hvor de kom fra og hvor de falt. Vi oppfordrer alle til å tenne et lys til minne om disse den 08. mai.

Se en kort presentasjon her

Opprinnelig skulle Nord-Troms museum -i samarbeid med sine 6 eierkommuner i regionen -markere 75 år siden frigjøringen den 08. mai 1945 med et fellesprosjekt. Prosjektplanen gikk ut på "å komme ut til folket med historien". Gjennom digitale videofortellinger stående ute i det offentlige rom i kommunene, ønsket man å formidle, samt løfte frem historiene om de som mistet livet under krigen, om hendelsene omkring frigjøringen og hvordan det utspilte seg i vår region og kommune. Innholdet i videofortellingene skulle tilpasses de ulike kommunene og foregå på en skjerm plassert inne i en spesialdesignet monter. Planen var videre at skjermene skulle avdukes rundt omkring i kommunene 8. mai, og at dette skulle være en del av et større arrangement med kulturelle innslag og servering. Grunnet situasjonen med korona, måtte man tidligere ta en avgjørelse om å tenke nytt omkring markeringen. Derfor vil man i tiden fremover kunne følge med på Nord-Troms museum sin artikkelserie i Framtid i nord, og lese om ulike temaer knyttet til frigjøringen.

Frigjøringsdagen 8, mai