Lag og foreninger  og andre i Kåfjord kan søke om støtte til følgende:

  • Merutgifter som påløper for at et lokalt tiltak eller arrangement også skal være på samisk.
  • Tiltak som er med på å fremme forståelsen for og bruk av samisk i Kåfjord kommune.

Ordninga utlyses for tildeling i mars. Om ikke hele potten disponeres etter første utlysning foretas en ny utlysning av midlene i august.  

Om du ønsker flere opplysninger ta kontakt med Inger M. Åsli,  tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no 

Søknad sendes: Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller post@kafjord.kommune.no