Portalen for å sende inn søknad om tilskudd/lån fra kommunalt næringsfond for 2023 åpnes fra 05. januar.

Vennligst les igjennom Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfondet før du sender inn en søknad.

 

Hva er nytt?

Det gis tilskudd til kjøp av statlig og private melkekvoter for ku- og geitemelk med sats inntil kr 4,-/liter. Tilgjengelige midler avgjør sats. Søknadsfrist for dette er 30. april for kjøpet fra 2022. En felles søknadsbehandling starter etter fristen.

Vi holder på å planlegge hvordan søknadsprosessen til denne ordningen skal foregå. Mer info kommer i løpet av januar.

 

Siste dag for å sende inn søknad for i år er 31. oktober!

 

Send inn din søknad via regionalforvaltning.no. Vi behandler kun søknader som kommer via denne portalen.

 

Ved spørsmål, kontakt Vivien Olsen: telefon 77 71 92 58 eller på e-post: vivien.olsen@kafjord.kommune.no