Nord-Troms lensmannsdistrikt vil sammen med ambulansetjenesten og Birtavarre Røde Kors Hjelpekorps, øve på en væpnet aksjon i område Birtavarre i tidsrommet 0800-1430.

De som ferdes mellom Skibotn og Storslett, vil oppleve flere politibiler med og uten tilhenger i full utrykning, og kunne observere bevæpnet politi både i bebyggelsen og i terrenget rundt Birtavarre.

I øvelsen kan det bli brukt helikopter, droner, snøskutere og ATV-er.

Vi ber om forståelse for vårt behov for å trene, og håper dere setter pris på at vi samtrener med lokale ressurser, slik at vi sammen kan bli ennå flinkere å håndtere de vanskeligste situasjonene.