Det kan også innebære å tolke ved andre arrangement. Oppdraget er av fast karakter, og gjelder inntil en av partene opphever avtalen.

Tolking av kommunestyremøter foregår via tolkeplattform pt til Interactio. Du kan dermed jobbe fra der du bor, men må selv holde kontor og utstyr. Det er derfor viktig at du har god mobil og internettdekning.

I Kåfjord kommune er det mellom 6 – 7 kommunestyremøter hvert år. Arbeidstiden vil i hovedsak være mellom klokken 09.30 – 18.00. Møtetid kan variere.

Opplæring i Interactio sin plattform vil bli gitt.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Kvalifikasjoner

  • God språklig kompetanse på nordsamisk og norsk.
  • Tolkekompetanse / Erfaring fra tolkeoppdrag.
  • Grunnleggende IKT-kompetanse.
  • Kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

  • Gode kommunikasjonsevner, herunder evne til å lytte og formidle budskap.
  • God muntlig fremstillingsevne, herunder klar uttale på norsk og samisk.
  • God saklig fremstillingsevne.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Fleksibel.
  • Positiv fremtreden og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Oppdragene godtgjøres med honorar etter avtale.

Kontaktperson: Inger M. Åsli, tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Søknadsfrist: 20.03.2023.

Søknad sendes: Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller post@kafjord.kommune.no