Trafikklysmodellen i barnehager og skoler

Fra 27. mai kan lokale smittevernmyndigheter vurdere om barnehager og skoler i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen. Fra samme tidspunkt oppheves et nasjonalt bestemt gult tiltaksnivå, og kommunene må selv vurdere smittestatus og hvilket tiltaksnivå som er riktig. Barnehager må ha planer for å skifte til gult og rødt nivå på kort varsel. (udir.no)

Beredskapsledelsen har drøftet dette og det er besluttet at skoler og barnehager holdes på gult tiltaksnivå til ca 1.juni. Dette med bakgrunn i det store smitteutbruddet som pågår i Hammerfest.

Dette ble på ny tatt opp til vurdering på møtet tirsdag 01.06.21, det ble besluttet grønt nivå for skoler og barnehager.

Fritidsaktivitet

Det er nå åpnet opp for at organisert fritidsaktiviteter og idrett øker antall deltakere fra 10 til 20 på innendørs aktivitet, og fra 20 til 30 deltakere på utendørs aktivitet.

Flere grupper kan være aktive samtidig forutsatt at de holdes atskilt i ulike kohorter.

Arrangementer

Det er økt også antallsbegrensninger på arrangement. Det skilles mellom offentlige arrangement og private sammenkomster. Det er mange spørsmål om feks konfirmasjon, bursdager og bryllup. Dette har regjeringen definert som privat sammenkomst.

 • Arrangement for barn under 20 år i samme kommune: Inntil 100 stk på innendørs arrangement.
 • Offentlig arrangement innendørs
  • Uten faste tilviste plasser øker fra 10 til 50 deltakere
  • Med faste tilviste plasser øker fra 100 til 200 deltakere
 • Offentlig arrangement utendørs
  • Uten faste tilviste plasser kan ha 200 deltakere
  • Med faste tilviste plasser kan man være 600 deltakere
 • Private sammenkomster, slik som konfirmasjon, bryllup og bursdager
  • Innendørs arrangement økes det fra 10 til 20 deltakere
  • Utendørs arrangement øker fra 20 til 30 deltakere
 • Besøk i private hjem anbefales nå ikke mer enn 10 besøkende, forutsatt 1 meters avstand kan overholdes. Ved besøk vil ikke fullvaksinerte telles med i antall.

Innenlandsreiser

Innenlandsreiser kan nå gjennomføres. Det er fortsatt viktig å planlegge reisen slik at man minimerer risiko for smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig om man reiser fra et område med høyere smittepress.

Utenlandsreiser frarådes fortsatt.

Skjenking

Innslipp og sjenkestopp utvides nå til klokken 24.00.
Kravet om matservering ved skjenking bortfaller.
Det er fortsatt krav om bordplassering og en meters avstand.

Testkapasitet - øvrig informasjon

På bakgrunn i nasjonalt synkende smittetall er det nå besluttet å åpne for neste gjenåpningstrinn fra i morgen, torsdag 27.05.21.

Det er samtidig flere pågående smitteutbrudd flere steder i landet, men dette skal primært slås ned på lokalt.

Det er nå et stort pågående smitteutbrudd i Hammerfest. Denne har man ennå ikke under kontroll, og man forventer utbruddet fortsatt kan stige. Smitten i Hammerfest forgrener seg også til mange andre kommuner i Troms og Finnmark, slik som Alta og Tromsø.

Det ble mandag 24/5 gjennomført et regionalt digitalt møte blant kommuneoverleger, statsforvalteren, FHI og kommuner v/beredskapsledelse. Der ble det besluttet det per nå ikke skal etableres noen felles regionale smitteverntiltak. Dette kan endre seg dersom utbruddet øker i størrelse eller det dukker opp utbrudd i andre kommuner.

Regjeringen har til enhver tid oppdatert info om hvilken regler som gjelder.

De har også en side med svar på hyppige stilte spørsmål om arrangementer etc.

Ellers har legekontoret god testkapasitet. Smitte i Hammerfest har forgrenet seg til mange andre kommuner i Troms og Finnmark. Der fikk smitten bre seg fritt i 1-2 uker før den ble oppdaget. Man ønsker å unngå at lignende skjer i Kåfjord.

Dette betyr at man oppfordrer alle med luftveissymptomer å ta kontakt for å komme å teste seg.

Telefonnummer legekontor: 777 19 320
Telefonnummer testklinikk: 415 76 543

                                                                                                                      

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune