Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/3538-38
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Namsfogden i Tromsø og Karlsøy
19/3537-20
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen
19/3536-39
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Skatteetaten
19/3535-2
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Nordfjeldske Kontroll AS
19/3534-1
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Tor Sebergsen A/S m/flere
19/3529-8
Dato: 07.05.2019 - Avsender: *****
19/3528-19
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Irene Solli Johansen
19/3527-74
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Norges Råfisklag
19/3526-22
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Lill H Skogstad Holmtun
19/3525-8
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Folkehelseinstituttet - Prevalens
19/3524-45
Dato: 07.05.2019 - Avsender: VG v/ Schibsted - Marie Golimo Kingsrød
19/3523-27
Dato: 07.05.2019 - Avsender: LHL Kåfjord v/ Hermund Dalvik
19/3522-1
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Birtavarre samfunnshus v/ styreleder Bjørn Inge Mo
19/3520-39
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Miriam Lilleberg
19/3519-21
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Mikaela Reinikainen
19/3513-2
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Jani Anette Albrigtsen m.fl.
19/3512-20
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: *****
19/3511-16
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Britt Pedersen m.fl.
19/3510-49
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: NAV skanning
19/3509-15
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Britt Pedersen m.fl.
19/3508-38
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: EINAR STORSLETT m.fl.
19/3507-13
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Indre Kåfjord sasankelag v/Iris Yttergård
19/3506-12
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Manndalen sausankerlag v/Hans Vatne
19/3503-14
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Asle Halvor Berntsen m.fl.
19/3501-78
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: *****
19/3497-19
Dato: 07.05.2019 - Avsender: Vibeke Fagerli
19/3496-71
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Ann Helene Åsli m.fl.
19/3354-5
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: ARBEIDSTILSYNET
19/3353-69
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Fredrik Johnsen
19/2561-19
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Eva Maria Fossli
19/2001-67
Dato: 07.05.2019 - Mottaker: Olderdalen grendelag
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk