Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/3644-10
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: NORDLAFT AS
19/3643-1
Dato: 10.05.2019 - Avsender: Eilif Larsen
19/3642-336
Dato: 10.05.2019 - Avsender: Lensmannen i Nord-Troms
19/3641-1
Dato: 10.05.2019 - Avsender: Robert Eriksen
19/3640-7
Dato: 10.05.2019 - Avsender: Tom Hugo Furuseth
19/3639-4
Dato: 10.05.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/3638-57
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: Viktor Sørensen m.fl.
19/3637-24
Dato: 10.05.2019 - Avsender: Statens vegvesen Region nord
19/3636-1
Dato: 10.05.2019 - Avsender: Birger Olsen
19/3634-6
Dato: 10.05.2019 - Avsender: TosLab AS
19/3633-116
Dato: 10.05.2019 - Avsender: Nord Troms Regionråd v/ Berit Fjellberg
19/3632-21
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: Irene Solli Johansen
19/3631-20
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: Oksana Senavaite
19/3630-26
Dato: 10.05.2019 - Avsender: Miljødirektoratet v/ Heidi Hesselberg Rendal
19/3628-119
Dato: 10.05.2019 - Avsender: LHL Kåfjord v/ Hermund Dalvik
19/3627-26
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: Jens-Aleksander Simonsen
19/3626-25
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: Nora Aspmo
19/3625-24
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: Morten Løkvoll
19/3624-40
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: NVE v/Oda Bjerke
19/3623-29
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: Ragnhild Selle Rundberg
19/3621-40
Dato: 10.05.2019 - Avsender: Troms Fylkeskommune
19/3620-10
Dato: 10.05.2019 - Avsender: Kafjord -
19/3619-27
Dato: 10.05.2019 - Avsender: *****
19/3618-61
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: *****
19/3615-14
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: *****
19/3614-9
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: NORDLAFT AS
19/3613-15
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: Elisabeth Gulbrandsen m.fl
19/3609-3
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: Andrea Oppheim m.fl.
19/3608-4
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: Universitetssykehuset Nord-Norge
19/3591-4
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: COOP NORD SA
19/3521-22
Dato: 10.05.2019 - Mottaker: Morten Løkvoll
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk