Oppdatering: Det møtte ingen fiskere/brukere av fjorden til innkalt møte 30.03.2022 kl.0900, og kommunen ber dermed de som har forslag til kontaktperson som skal være kontaktledd mellom fiskere og isbrytertjenesten/kommunen å sende dette skriftlig inn til stine.pedersen@kafjord.kommune.no innen 22.04.2022. Dersom det er innspill om gjennomføringen av tjenesten, bes dette også sendes inn innen oppgitt frist.

I henhold til revidert instruks for isbryting i Kåfjorden, punkt 4, første kulepunkt, skal fiskerinemda i kommunen velge en fisker som skal være kontaktleddet mellom fiskerne/brukerne av fjorden og kommunen. Da det ikke er noen fiskerinemd i kommunen, inviterer derfor kommunen fisker/bruekre av indre del av Kåfjorden til møte for å utpeke en kontaktperson.

Kontaktpersonen skal være kontaktledd mellom fiskere og isbrytertjenesten/kommunen, og skal velges årlig på fellesmøte.

Agenda for møtet vil være:

  • Valg av kontaktperson for fiskere
  • Bestemme når det passer best med fellesmøte.

For spørsmål: Ta kontakt med Miljø, drift og utviklingsavdelingen, tlf: 77719268 (0800-1200)

Revidert instruks 2021 - VEDTATT KS.pdf