Det er to bekreftede tilfeller av covid-19 tilknyttet Riddu Riddu festivalen. Smittekilde hos disse er ukjent. Det har vært dialog med FHI om tilfellene. Tilfellene er vurdert i samråd med FHI å ikke ha utgjort stor smitterisiko for besøkende på festivalen, og det har derfor ikke smittevernfaglig vært grunnlag for å stenge ned festivalen.

De gjennomfører også arrangement ikveld, men begrenset omfang og med blant annet strengere smitteverntiltak.

 

Deltakere og besøkende på festivalen bes likevel ha lav terskel å teste seg ved symptomer. Typiske symptomer er sår hals og feber, men generelle luftveissymptomer, tap av lukt- og smak etc er alle symptomer som kan skyldes covid-19.

 

Det er per nå registrert 59 nærkontakter. Disse er anbefalt å formelt teste seg inn i karantenen, og dette gjøres førstkommende mandag. Testsvar fra disse vil foreligge mandagskveld eller tirsdag. Dersom noen av disse da tester positivt vil smittesporing utvides.

Det er kommet inn spørsmål om hvor nærkontakter kan melde seg. Dersom noen ikke er kontaktet idag og tenker de er nærkontakt til bekreftede tilfeller kan de sende SMS med navn og fødselsdato til legekontorets øhjelpstelefon 415 76 543. Telefonen er ikke bemannet utenfor kontortid, men nærkontakter som har sendt SMS dit vil bli kontaktet med ytterligere spørsmål, info og evt testtilbud.

 

Viser til FHIs nettside om nærkontakt og karantene.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/?term=&h=1

 

Anita Monsen Pedersen

Kommuneoverlege i Kåfjord