Antall smittede uke 42:                               1
Antall i isolasjon per søndag 24.10:           0

Tilfellet med påvist smitte denne uken har klar tilknytning til tidligere utbrudd og fremstår ikke som en utvidelse av smitteutbrudd som tidligere har vært.

Smitteutbruddene som har vært i kommunen siste uker anses per nå å være over.
Det er en del smitte generelt i Troms og Finnmark nå, spesielt i større nabokommuner av oss som Tromsø og Alta. Dette til orientering.

Undertegnede fortsetter å offentliggjøre smittetilfeller ukentlig. Dersom det skulle være uker fremover uten smittetilfeller, så publiseres ikke dette.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune