Etter siste dagers utvikling med mutert koronavirus påvist i Nordre Follo på østlandet ser vi at de velger å stenge ned mange omkringliggende kommuner. De oppfordrer samtidig til strengt å unngå reiseaktivitet.

I Kåfjord kommune ber man derfor tilreisende fra østlandskommuner om å utvise særlig varsomhet i ukene fremover til man vet denne smitten er mer under kontroll og avklart.

- Vi ber derfor alle tilreisende om å teste seg ved ankomst Kåfjord.

- Frem til testsvar foreligger ber vi også om at du går i en frivillig karantene. Dette innebærer at man ikke reiser på besøk eller tar imot besøk og kun omgås med husstanden. Også innad i husstanden ber man om å særlig følge smittevernregler og forsøke å holde avstand der dette lar seg gjøre.

Det er veldig vanlig at virus muterer, det er blant annet derfor vi trenger å ta influensavaksine hvert år. Det spesielle med denne her er at man ser den er svært mye mer smittsom enn opprinnelig virus. Informasjonen som er kommet frem kan også antyde at denne mutasjonen kan gi mer alvorlig sykdom. Vi vet heller ikke om hvor effektiv vaksinen er mot dette viruset.

Så lenge vi ikke vet svaret på disse ønsker ikke nasjonale myndigheter å miste kontrollen på viruset, og slår derfor såpass hardt ned på dette utbruddet.

Vi ber derfor dere innbyggere å bistå med å forebygge dette.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune