Røde Kors behandlingsbasseng, Birtavarre: Bassenget er for tiden ute av drift. Dette på grunn av omfattende skade på flisene i bassenget. Birtavarre Røde Kors har meld inn skaden som en forsikringssak. Takst er under utarbeiding.  Røde Kors melder at det er stor sannsynlighet for at bassenget ikke kan tas i bruk før til høsten. 

Olderdalen basseng: Bassengrehabilitering pågår. Nytt ventilasjonsanlegg er montert. Det som gjenstår er installering av nytt vannbehandlingssystem, samt oppussing av selve bassengrommet. Test av installert vannbehandlingsutstyr er berammet til slutten av april. Etter testkjøring vil bassengrommet pusses opp, derfor forventes ikke ordinær drift før til høsten.