Kåfjord kommune v/kommuneoverlegen har idag fått meldt om et positivt tilfelle med covid-19. Tilfellet har ingen tilknytning til Riddu Riddu festivalen.

Vedkommende er satt i isolasjon og aktuelle nærkontakter er satt og blir fortløpende satt i karantene.

Det skal ikke være stor risiko for smitte utenfor kjente nærkontakter, slik at kommunen kommer ikke med noen formelle anbefalinger eller vedtak per nå.

 

Man vil likevel påminne alle om at selv om regjeringen åpner opp samfunnet lever vi likevel under en pandemi. Man ber derfor befolkningen om å være bevisst sin atferd og fortsatt følger generelle smittevernregler.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Anita Monsen Pedersen

Kommuneoverlege i Kåfjord kommune