Sakslister og møteprotokoller for Formannskap

 
Medlemmer Kåfjord Formannskap
 

Medlemmer:

Parti:

Bosted:

Vara:

Sted:

1. Bernt E. I. Lyngstad

AP

Samuelsberg

1. Lisa K. Mo, AP

Samuelsberg

2. Britt-M. Pedersen

AP

Trollvik

2. Stian Pedersen, AP

Trollvik
3. Jens A. Butter Simonsen H Djupvik

3. Nils O. Larsen, AP

Samuelsberg

4. Arthur Kjelstrup-Olsen, AP

Olderdalen

5. Dagfinn Lyngstad, AP Birtavarre

 

 

 

 

 

KRF/MDG/Frp:

 

 

 

 

4. Einar Eriksen

Krf

Birtavarre

1. Bjørn-Even Salamonsen, KRF

Olderdalen

 

 

 

2. Tania Lopez, MDG

Samuelsberg

 

 

 

3. Liv Solvang, Frp

Samuelsberg

 

 

 

 

 

5. Svein O.Leiros

SP

Birtavarre

 

 

 

 

 

1. Even Steinlien, SP

Samuelsberg

 

 

 

2.  Dag Runar Wollvik, SP

Samuelsberg

(Anja V. S. Olsen, SP - permisjon)

 

 

 

 

Leder: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, ordfører, AP

Nestleder: Britt Pedersen, varaordfører, AP

 

 

Ungdomsrådet