Det er kommet flere henvendelser fra ulike arrangører om hvordan de skal forholde seg til sine planlagte arrangementer i tiden fremover.

Regjeringen har varslet nye strengere tiltak i slutten av uken, og gjennom medier så gis det inntrykk av at dette vil handle om å begrense kontakten mellom mennesker.

Vi er nå i en tid hvor smittetallene øker, ikke bare nasjonalt, men også i Tromsø, som er årsaken til at regjeringen ønsker ytterligere tiltak mot dette.

Arrangører og lignende bes avvente avgjørelser av sine arrangementer og sosiale sammenkomster til mer konkrete tiltak publiseres fra regjeringen.
Dersom smittesituasjonen i Tromsø eskalerer vil dette kunne øke risikoen for smitte i Nord-Troms og Kåfjord og vil da kunne føre til lokale råd også fra oss.

Inntil videre, er du usikker på om ditt arrangement kan gjennomføres, vil vi ha mer konkrete tiltak å forholde oss til og rådføres oss ifra når dette er publisert fra regjeringen, og du bes derfor avvente til dette kommer i slutten av denne uken.                                                                                                                                   

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                  
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune