Her følger en kort statusoppdatering av pandemiarbeidet.

Vi har ingen påvist smitte i vår kommune, det er heller ingen kjent smitte i Nord-Troms kommuner øvrig. Imidlertid følger vi nøye med på smittesituasjonen i Tromsø, der det per nå er usikkert hvordan denne vil utvikle seg i ukene fremover.

Vi i beredskapsledelsen vil derfor minne befolkningen på å gjøre som regjeringen tidligere har oppfordret; å unngå unødvendige reiser generelt, men særlig reflektere over behov for å reise til områder med høyere smittetrykk.

Kåfjord kommune har ingen lokale vedtak jmfr smittevernloven per idag, slik som lokale karanteneregler eller lignende.

Beredskapsledelsen møtes fortsatt ukentlig for å oppdatere hverandre på status innenfor hver sektor, og har god samhandling rundt spørsmål som omhandler pandemiarbeidet.

Utover det å følge med på smittestatus regionalt og nasjonalt, så arbeider nå kommunen med å bygge opp et beredskapslager av smittevernutstyr for 8 måneders forbruk etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

Minner på ny om de generelle smittevernregler:

  • Hold avstand til hverandre
  • God håndhygiene før, under og etter kontaktpunkter
  • Hold deg hjemme dersom du er syk, også milde symptomer

                                                                                                          

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                 
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune