Det ble gjennomført møte i dag 14.06.21, med sektormyndighetene: NVE, Politiet, Statens vegvesen og kommunen.

Det ble besluttet at evakuering ikke blir iverksatt.

Politiet, NVE og kommunen har befart området.
Det er delt bilder og film fra området i møtet, situasjonen anses som avklart pr. nå.
Værutsiktene ser ut til å være bra fremover, med lite nedbør og rundt 10 grader.
 
NVE og Statens vegvesen, i samråd med kommunen, planlegger tiltak for å sikre adkomst til boliger, og planlegging av nytt bekkeløp for å definere ny vannvei.
Bilde 3

Bilde 2

bilde 4

Bilde 5