Priser kommunale avgifter 2021 (alle prisene er inkludert mva)
Tilknytning engangsgebyr vann   6437,50
Fast årsgebyr vann   1976,25
Gebyr for vann etter bruksareal                 31,32 /m2  
Gebyr for vann etter målt forbruk                                   20,88/ m3  
Tilknytning engangsgebyr for avløp   3917,50
Fast årsgebyr avløp   2992,50
Gebyr for avløp etter bruksareal 51,50/m2  
Gebyr for avløp etter målt forbruk 34,32/m3  
Tømmegebyr slamavskillere inntil 4m3 pr tank pr hvert 2. år*   2290,-
Renovasjonsgebyr Standardabonnement 240 l dunk*   4488,75
Feiegebyr pr pipe   625,-
     

 

Arbeid/ bruk av utstyr/ levert materiell,

Pr. mann pr. time

(2 mann i 1 time = 2 timer. Minstepris = 1 time)

Pris pr time

inkl. mva

Tining/ spyling/ staking/ arbeid kloakk

1147,50

Tining/ arbeid vann

1147,50

Overtid, etter klokken 1500

243,75

Diverse/ annen type arbeid:

1147,50

Steamvogn (stikkrenner)

391,25

Spylebil, avløp

647,50

Pumpe, bensin; Overvann/ avløp

186,25

Kamera/ feilsøk; Avløp/ overvann

326,25

Lensepumpe; overflatevann

186,25

Vanntiner

391,25

Lekkasjesøk; vann (unntaksvis, som f.eks vinteren 09/10)

176,25

Vegsalt, 25 kg sekk, levert

217,50

Vegstikk, utrangert, levert, avgiftsfritt

3,75

Stakefjær lånes ut gratis

 

Kjøring, avg.pliktig

5,-/ km

 

* for øvrige priser eller spørsmål, ta kontakt med driftsavdelingen 77719268