Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
6. juni:

Arctic Race har i år 10 års jubileum

Oversiktsbilde
Detaljregulering - 1. gangshøring

Reguleringsforslag for steinuttak Storhammaren

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingTatt til behandling
Publisert 27. juni 2022
Oppdatert 03. oktober 2022
Høringsperiode
26. juni 2022 - 01. september 2022

Kåfjord kommunestyre ønsker innspill til behandling av reguleringsforslaget vedrørende potensielt steinuttak på Storhammaren i Kåfjord Kommune.

I medhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges reguleringsplan for «Steinuttak Storhammaren». Saken ble behandlet i Kåfjord kommunestyre 17. juni 2022.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for råstoffutvinning. Hensikten er å selge stein til lokal bruk, men også tilby råstoff til framtidige vegprosjekter, havneutbygginger mm.

Statlige- og regionale myndigheter, berørte grunneiere, naboer, nærvirksomheter, lag/foreninger og organisasjoner blir direkte varslet med brev eller e-post.

Merknader til reguleringsforslaget rettes skriftlig til Kåfjord kommune, Øverveien 2, 9146 Olderdalen, eller på e-post til post@kafjord.kommune.no innen 1. september 2022.

Kontakt Høgtuns Plankontor AS på telefon 908 34 114 eller kommunens kontaktperson Fredrik Tollefsen, per e-post på fredrik.tollefsen@kafjord.kommune.no, eller på telefon 777 19 247, for nærmere informasjon eller spørsmål.

Les vedlagte plandokumenter og utredninger:

- Plankart (pdf), reguleringsbestemmelser, reguleringsbeskrivelse

- Utredning støy og støv, konsekvensutredninger for naturmangfold, friluftsliv og landskap

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.

Uttalelse til saken


Uttale blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

  • Kåfjord kommune bør vektlegge faren for kvikkleireskred, friluftsinteresser, turisme og naboers bekymringer og skrinlegge plan om å åpne for steinuttak Storhammaren.


    Kvikkleireskred: Store deler av området består av marine avsetninger, og er dermed i risikosonen for kvikkleirehendelser. I lys av klimaendringer og større nedbørsmengder er det ikke tilstrekkelig å vise til at man tidligere har tatt ut masser uten kvikkleirehendelser. Det beste tiltaket er å ikke ta ut steinmasser i det hele tatt. Det nest beste er å gjennomføre grundige grunnundersøkelser i området og både nord- og sørover langs E6 hvor betydelig mengder tunge kjøretøy vil ferdes ved uttak av stein, og kun tillate masseuttak dersom disse undersøkelsene viser at det er et hundre prosent trygt.. Et tredje og mindre bra tiltak kan være å forby steinuttak i perioder med mye nedbør/snøsmelting og fram til grunnen igjen er stabil. Minner om at vi har vært vitne til flere kvikkleirehendelser i Norge, med mange tap av menneskeliv de siste årene, også i områder der kommunen har ment at det har vært gjort tilstrekkelige sikringstiltak. Kåfjord kommune bør ikke havne i denne statistikken. Bare forestill dere hvordan tunglastede kjøretøyer på anleggsveien får myrene nedover mot Spåkenes til å gynge....

    Turisme/friluftsliv: Området er startpunkt for Kåfjords kanskje mest kjente topptur, både vinter og sommer, nemlig toppturen til Storhaugen. Denne turen er allerede skjemmet av restene av det gamle steinbruddet, men siden det er lenge siden det ble tatt ut masse her er område begynt å bli mindre stygt. Gjenåpning av masseuttak vil ødelegge for opplevelsene både visuelt, og med støv og støy. Med utgangspunkt i faren for ulykker for skiløpere som i stor fart kommer ned fra Storhaugen vil det sikkert bli nødvendig med sikring av området mot trafikk ovenfra, noe som vil skjemme og forringe turopplevelsen ytterligere. Som utflyttet Kåfjording vil et masseuttak i stor grad redusere lysten til å besøke min gamle hjemkommune. Området er også et godt og fint område for bærplukking, og dette blir også vesentlig forringet av støy og støv dersom det tillates masseuttak. Et mulig avhjelpende tiltak vil være å legge store begrensninger på når det kan tas ut masse, og hvor mye masse som kan tas ut. F.eks. begrense masseuttak til sen høst og tidlig vinter når det er lite turisme/friluftsaktiviteter i området.

    2022-08-04 11:58:51
    [Svar]  Link
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Oversiktsbilde

Bilder

Bilde1
Oversiktsbilde
Bilde2
Områdekart
Bilde3
Detaljkart
Bilde1[2]
Oversiktsbilde
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk